Creix la indignació dels pescadors d’encerclament de Catalunya, que perceben una destacable presència de tonyina vermella des de 2020 sense que se’ls permeti pescar-la.

posted in: Notícies | 0

• Setze vaixells d’encerclament de ports catalans, membres de l’Organització de Productors Pesquers Peix Blau de Catalunya, expressen la seva indignació a causa de la prohibició de pesca de tonyina imposada per les legislacions pesqueres.

Girona, 9 de maig. Malgrat la costa està plena de tonyines i així ho avala un informe científic publicat al 2020 per la Generalitat (ICATMAR, 20-03), les autoritats no permeten pescar-les, la qual cosa deixa als pescadors locals d’encerclament en un difícil escenari.

La interacció d’aquesta espècie amb la pesca d’encerclament és inevitable a causa de la depredació existent entre espècies pelàgiques de diferent nivell tròfic, cosa que ocasiona danys en els arts de pesca i en les captures de peix blau, amb la conseqüent disminució de la qualitat i el preu d’aquestes últimes.

Els pescadors alcen la seva veu per a manifestar el que consideren un greu context de desemparament: Mentre a ells se’ls restringeixen les quotes de pesca de petits pelàgics, al·legant les autoritats raons com la sostenibilitat de les pesqueres i la disminució quantitativa d’aquestes espècies al Mediterrani, les mateixes autoritats prohibeixen als pescadors capturar les tonyines que es mengen els petits pelàgics. Donant-se així un contrasentit que està protagonitzant el dia a dia del litoral català actual.

Els mariners afectats insten que se’ls permeti la captura d’almenys un exemplar de tonyina per vaixell i dia, sense detriment de les quotes assignades a altres modalitats.  D’aquesta manera continuaria havent-hi multitud d’aquests peixos però es reduiria una mica el negatiu impacte que produeixen en el sector.

Fins avui, no se’ls ha concedit i continua formant part d’una lluita amb espurnes d’esperança de que es millori en un futur la situació.