MANIFEST EN DENFENSA DEL SECTOR PESQUER DEL BLAU

posted in: Notícies | 0

El sector pesquer de l’encerclament a Catalunya representa el 9% de la flota, garanteix el 55% de les captures pesqueres del país, 11.500 tones, i genera el 20% de les recaptacions econòmiques en primera venda a les llotges pesqueres, 19 milions d’euros.
La flota d’encerclament garanteix l’abastament alimentari de sardina i el seitó, espècies emblemàtiques de la dieta mediterrània i de la nostra gastronomia, imprescindibles en la cistella de la compra de les famílies per l’alt contingut en omega – 3, frescor, sabor i preu.
El passat 24 de juliol de 2023, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació va publicar l’Ordre APA/852/2023, de 13 de juliol, pel qual s’estableix un pla de gestió per a la pesca amb arts d’encerclament al subcalador mediterrani. Aquest Pla posa en perill la supervivència de la modalitat d’encerclament.
Per aquest motiu ens trobem avui a la vila marinera de l’Escala, en el marc del projecte Viu en Blau, per traslladar a la ciutadania i les institucions estatals el clam unitari de l’administració pesquera catalana, el conjunt del sector pesquer català, representat per la totalitat de Confraries de Pescadors del país, la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, les Federacions Territorials de Confraries de Pescadors de Girona, Barcelona i Tarragona, les Organitzacions de Productors Pesquers de la modalitat d’encerclament de Catalunya, OPP 87 Peix Blau Catalunya i OPP 92 Peix Blau de Tarragona, i els municipis pesquers, en defensa de la pesca de blau del Mediterrani.
La modalitat de pesca d’encerclament és un pilar de l’activitat pesquera a Catalunya i de l’economia blava de les comunitats pesqueres.
El sector i l’administració pesquera catalana hem reclamat a l’Estat, ja fa dècades, l’adopció d’un pla de gestió per garantir la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de la modalitat.

L’any 2021 el Ministeri va fer una proposta de normativa que no responia a les necessitats de la modalitat. El sector i l’administració catalans, junt amb els homòlegs de la Regió de Múrcia i València, vam acordar el 13 de setembre de 2021 un manifest en el qual es feia una esmena a la totalitat del Pla de gestió d’encerclament presentat per l’Estat, i vam aconseguir el compromís del Ministeri d’aturar la normativa i constituir taules de treball per elaborar de forma consensuada el nou Pla de gestió. Des de llavors s’han presentat propostes des de Catalunya per adoptar un Pla de gestió que respongui a la realitat de la modalitat. Un cop més, davant la manca de resposta i sensibilitat de l’Estat cap a la pesca Mediterrània, ens veiem en la necessitat de manifestar la nostra indignació i preocupació per la supervivència de la nostra economia.
Reclamem al Ministeri un canvi de visió de la pesca Mediterrània, adoptant una gestió pesquera que compti amb la participació de les administracions locals, el sector i la comunitat científica. Els temps de decrets verticals han finalitzat, és hora de congestionar plegats els nostres caladors.
Reclamem la suspensió immediata de la veda de quatre mesos de sardina. Les captures de peix blau a Catalunya són actualment multiespecífics, sardina, seitó i altres espècies de petits pelàgics, fins i tot d’altres pelàgics de talla mitjana, són capturades a cada cenyida. Aquesta veda d’espècie, que d’acord amb l’avaluació científica d’ICATMAR no servirà per recuperar l’estat de les poblacions, suposarà un impacte socioeconòmic a les empreses i treballadors de la modalitat d’encerclament i al conjunt del sector pesquer incompatible amb el manteniment de l’activitat.

Reclamem la convocatòria urgent de taules de treball, tal i com va prometre el Ministeri, per revisar les mesures de gestió i que es contemplin les propostes presentades per Catalunya, amb ampli consens al Mediterrani, com són:

  • La contingentació de la flota al calador per subàrees geogràfiques (GSAs), per reduir l’esforç sobre les poblacions pesqueres i ajustar la gestió a la realitat i la flota de cada GSA.
  • L’establiment d’una veda de modalitat de 3 mesos a la GSA-6-7 que permetria la recuperació de les dues espècies objectiu (sardina i seitó) i que s’habilitin els mecanismes de compensació socioeconòmica del FEMPA per pal·liar l’impacte a les empreses i els/les treballadors/es.
  • El Pla no contempla la necessitat d’establir una pesca accidental de tonyina vermella per a la flota d’encerclament, llargament reclamada pel sector, i que respon a una realitat, la de les captures incidentals no evitables, acreditada científicament i que suposaria un ingrés complementari per al sector, especialment amb la situació de recuperació de les poblacions de tonyina.
    Per això volem fer un clam unitari del Govern i els pescadors en defensa de la modalitat de l’encerclament i del conjunt de la pesca catalana.