Qui som?

L’Associació “Organització de Productors Pesquers Peix Blau de Catalunya”, OPP 87, es constitueix el 19 de desembre de 2019. Una associació que rep el seu reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Direcció General de Pesca i Afers Marítims, per resolució amb data del 27 de gener de 2021.
Tots els vaixells operen en la Mar Mediterrània, corresponent a la subzona FAO 37.1 Mediterrani occidental o Mediterrani oest.
Les espècies més importants són seitó, sardina i alatxa.

L’OPP87 assumeix les següents obligacions per a garantir l’exercici racional de la pesca i millorar les condicions de venda de la producció d’associats:

– Fomentar l’exercici d’activitats pesqueres sostenibles.
– Programar la producció i la seva adaptació a la demanda.
– Promoure la concentració de l’oferta i l’estabilitat i increment dels preus.
– Establir normes en matèria de gestió de les pesqueres i de comercialització de les espècies per a les quals es constitueix.
El seu àmbit d’actuació se situa en l’àmbit territorial de les províncies de Girona i Barcelona i comprèn al segment de pesca local.  El número de vaixells adherits en l’actualitat son 17, la totalitat dels quals exerceixen la pesca amb arts d’encerclament.

Organigrama

Presidència: Carmelo Martínez Martínez

Vicepresidència: Eduard Esteve Palaus

Secretaria: Gerard Benavides Rodríguez

Tresoreria:Ramón Cayuela Caparrós

Vocalies:José Palaus Juan

Lluís Sureda Barragán

Fausto Navales Gareta

Carlos Canalda Mauri

Gerent: Marta Felip Palaus