L’Organització de Productors Peix Blau de Catalunya es va crear per intentar assegurar l’exercici racional de la pesca i la millora de les condicions de venda dels seus socis, tots pescadors de la modalitat de setge, que desenvolupen la seva activitat a l’empara dels seus Estatuts i d’acord amb els objectius establerts a la legislació pesquera d’àmbit autonòmic, estatal i europeu.